Wildinghe Consultancy

Advies + Interim Management

Artikelen
Navigatie
 

Credit management


Het belang van een goed debiteurenbeheer wordt nog eens heel aardig getoond met behulp van de tabel hiernaast. Deze moet als volgt gelezen worden.

Stel dat de gemiddelde vermogenskosten na belastingen van een onderneming (dus inclusief de kosten van eigen vermogen) 9% bedragen. Stel verder dat de netto-winst na belastingen van deze onderneming 1% van de omzet bedraagt. Met een eenvoudige formule kan dan worden aangetoond dat bij een gemiddelde krediettermijn van de debiteuren van 40 dagen, de winst van deze onderneming door deze (op zich nog vrij korte) krediettermijn volledig is opgesoupeerd.

Had u gedacht dat dit zo snel ging?
  

Na hoeveel dagen is uw winst verbruikt?


Tabel: betalingstermijn debiteuren